Prawo do odstąpienia od umowy

  • Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wypełniając formularz zwrotu, który należy dołączyć do zwróconego towaru oraz wysłać drogą elektroniczna na adres biuro@gondpol.pl, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
  • Odbiór osobisty Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy
    P.P.H.U. GONDPOL Lidia Gońda BHP i P.Poż ,Ruda, ul. Kasztelańska 7, 98-300 Wieluń
  • Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta.
  • Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczęte, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczące świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.