Automaty vendingowe

 Wielofunkcyjne automaty vendingowe

Dlaczego warto z nami współpracować:

  • Dostęp 24/7 – wydawanie produktów niezależnie od godzin pracy magazynu
  •  Magazyn pod kontrolą – ograniczenie zapasów magazynowych i dokładny monitoring przepływów produktów
  •  Zmniejszenie zużycia produktów nawet o 50% – dzięki pełnej kontroli pobrań i możliwości ustalania limitów odrębnie dla każdego pracownika
  •  Natychmiastowe generowanie raportów – możliwość tworzenia zestawień użytecznych dla działu zakupów, służby BHP, controllingu i księgowości
  •  Uproszczenie organizacji zaopatrzenia – stały dostęp do aktualnego stanu magazynu
  •  Oszczędność czasu – ograniczenie do minimum działań związanych z obsługą wydań
  •  Brak pomyłek – możliwość określenia konkretnych grup produktów do pobrania dla każdego profilu użytkownika
  •  Świadome pobranie – użytkownik, który wybrał zły produkt ma możliwość anulowania pobrania produktu, a transakcja nie zostanie zarejestrowana
  •  Dedykowana aplikacja IDS – zintegrowany system zarządzający automatem, do którego każdy uprawniony użytkownik ma dostęp z każdego miejsca, z każdego urządzenia z dostępem do Internetu
  •  Elastyczna konfiguracja – możliwe jest każdorazowe dostosowanie pojemności do aktualnych potrzeb eksploatacyjnych.