Polityka prywatności

• Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
• Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakuponych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
• Usługodawca zbiera tylko dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży tj. imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, dane adresowe (ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj) nazwa firmy oraz NIP w przypadku Przedsiębiorcy oraz dane do wysyłki (imię, nazwisko, telefon, nazwa firmy, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj). Dane te nie są danymi wrażliwymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
• Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
• W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
• Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@gondpol.pl.
• Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
• Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
• Udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
• Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
• Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym. Klient może wyłączyć ten mechanizm w swojej przeglądarce internetowej, jednakże może to utrudnić lub uniemożliwi korzystanie ze stron Sklepu.