Projekty unijne

W LATACH 2017 SPÓŁKA REALIZUJE PROJEKT PN.

„WDROŻENIE DO PRODUKCJI DETEKTOROWEGO UBRANIA ROBOCZEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ BEZDOTYKOWEGO WYKRYWANIA PRZEWODÓW POD NAPIĘCIEM”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych.

Implementowane w działalności firmy GONDPOL innowacje są wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R mających na celu opracowanie technologii produkcji odzieży roboczej z nowymi, niedostępnymi obecnie na rynku funkcjonalnościami.

Technologia umożliwia uruchomienie produkcji odzieży roboczej z następującymi funkcjonalnościami.

  • zabezpieczenie pracownika przed porażeniem prądem w czasie robót instalatorskich i remontowych;
  • bezdotykowe wykrywanie przewodów pod napięciem.

Aby wdrożyć do działalności przedsiębiorstwa opracowaną technologię i uruchomić na jej podstawie produkcję nowych wyrobów konieczne jest nabycie maszyn podnoszących reżim technologiczny na newralgicznych etapach produkcji, co stanowi zakres rzeczowy projektu. Są to:

  • automatyczny kater do rozkroju tkanin na elementy;
  • zestaw do warstwowania automatycznego.

Dodatkowym efektem projektu jest innowacja organizacyjna w dwóch obszarach:

  • produkcyjnym – poprzez uzyskanie zdolności do indywidualizacji zamówień i obsługi szerszej grupy odbiorców niż dotychczas, w tym także do obsługi indywidualnych zamówień internetowych.
  • zarządzania przedsiębiorstwem - poprzez zastosowanie technologii ICT (oprogramowanie do zarządzania), co wpływa na zwiększenie efektywności wdrażanych technologii.

Bezpośrednim rezultatem projektu jest także zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.

Detektorowe Ubranie Robocze - Oferta